Kvalitet

Service

Hållbarhet

Pallar & kragar alla dagar!


AD-Trä AB har funnits sedan 1992 och är en stor tillverkare av pallkragar med en kapacitet på cirka 3 miljoner kragar/år. Även EUR-pall, specialpall, lock och mellanlägg säljs i stora mängder.


Trots att företaget är en av de största pallkragstillverkarna i Sverige så är företagsmiljön familjär och du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor eller önskemål.

Produkter

Allmänt om våra produkter

Pallkragar är vår huvudprodukt, men vi säljer även pallar, lock och mellanlägg. Se längre ner för mer info om varje produkt!


Vi använder endast svenskt, värmebehandlat virke av främst gran. Kanterna är rundade för att minska risken för personskador vid hantering.

Virkets tjocklek på en standardkrage är 19,5 mm (hyvlat) och bredden är 195 mm (hyvlat). Beslagen är galvade och är 1,25 mm. De går även att få i 2 mm och/eller färgade.


Pallkragens fördelar och användningsområden inom lagring och transport är oändliga. Eftersom vi specialtillverkar kragar så kan de användas till alla sorters pallar. Kragarna staplas på varandra och du väljer själv hur hög din "låda" ska bli. På detta vis utnyttjas pallen optimalt och lastvolymen blir maximal.

Du kan även köpa till diverse tillbehör såsom lock och mellanlägg för att ytterligare öka möjligheterna.
Vid uppackning kan sektioner smidigt plockas bort efter hand, och eftersom kragarna är hopfällbara tar de liten plats vid förvaring såväl som transport, vilket är bra för miljön. De är återanvändbara och mycket hållbara.

Screentryck

Önskar ni screentryck på kragarna så fixar vi det i valfri storlek och färg. Detta är ett utmärkt sätt att marknadsföra ert varumärke!

ISPM 15

Allt fler länder ställer krav på att enbart godkänt, värmebehandlat virke används i tillverkning av träemballage. AD-Trä är certifierade enligt den Internationella Standarden ISPM 15, vilket innebär att träet i våra produkter upphettats till minst
56° C i minst 30 minuter för att eliminera skadedjur som kan finnas inuti virket. Alla våra pallar och pallkragar uppfyller dessa krav och är stämplade med godkänd märkning enligt ISPM 15, se länkar nedan. Kraven gäller dock inte för träemballage som tillverkas helt och hållet i processat trä såsom plywood.

Du hittar oss på jordbruksverkets lista över godkända tillverkare av emballage.


Vårt Certifieringsnr är: SE-G 4817 HT

Vill ni veta mer om certifiering och Internationell Standard ISPM 15 kan ni besöka Jordbruksverkets hemsida:
Träemballage - Internationell Standard ISPM 15

Pallkragar

Våra standardförpackningar består av 50 eller 105 st kragar som läggs på en EUR-pall. Samtliga kragar stämplas med ISPM 15-stämpel, vilket innebär att de är godkända att skickas utomlands.


Dimensionerna 1200x800 mm och 600x800 mm är standard och lagerförs för snabbare leverans. Vi specialtillverkar även pallkragar med längder från 540 mm till 5100 mm.


Nya EUR-pallar

Denna pall är försedd med ISPM 15-stämpel. Det är den vanligaste pallen och den lämpar sig för såväl export som i pallöverföringssystemet.


Dimensionen är 1200x800x22 mm.

Halvpallar

Denna pall finns i olika tjocklekar och utföranden. Vanligast är den i 19 mm med tätt tvärgående däck, två medar och fyra klossar och den klarar upp till 700 kg.


Dimensionen är 600x800 mm.


Även halvpallar i tjocklekarna 16 mm (gles) och 22 mm (tät) tillverkas i stora kvantiteter. Önskas annat antal klossar, medar eller däcksbrädor, tvär- eller längsgående, vänligen kontakta oss.

Lock och mellanlägg

Vid användning av kragar och pallar så kan lock och mellanlägg vara användbart. Locken läggs ovanpå pallkragen och är därför lika stora som pallen medan mellanläggen är 55 mm mindre för att de ska rymmas inuti kragarna. Vi kan även spika dit lister (för att hålla locken på plats) och erbjuda lock i specialmått om så önskas.


Plywood-skivorna är 8 mm tjocka och finns i måtten 1200x800 mm och 600x800 mm.
Masonit-skivorna är 3,2 mm tjocka och finns i måtten 545x745 mm, 600x800 mm, 1145x745 mm och 1200x800 mm.

AD-Trä AB har funnits sedan 1992 och är idag en av världens ledande industrier för tillverkning och försäljning av träemballage. Huvudprodukten är pallkragar, men även EUR-pallar, lock, mellanlägg m m säljs i stora mängder.


Våra kunder är allt ifrån små till stora internationella företag.
Förutom inrikeshandel exporterar vi till bland annat Norge, Finland, Tyskland, Italien och Kanada.

AD-Trä var tidigare ägare av nu avvecklade företaget Promatek AB, som jobbade med produktivitetshöjande åtgärder inom tillverkningsindustrin och byggde specialmaskiner. Delar av kompetensen har flyttat till AD-Trä. Vi har även ingått delägarskap i bolaget Skrubo som verkar inom verkstads- och träemballageindustrin.


Förvärven har medfört en stor konkurrensfördel då vi kunnat skräddarsy, bygga och underhålla våra egna maskiner samt nu tillverkar såväl nitar som sprintar och beslag till pallkragarna. Detta innebär en låg produktkostnad som tillsammans med vår höga kompetens inom alla led medför en mycket rationell tillverkning av pallkragar.

Historik

Historien börjar egentligen i Luleå där Anders Danielsson, vid sidan om högskolestudierna, skaffade ett extrajobb som innebar att han fick sköta om ett enmansföretag. Arbetet bestod i att köra runt i Norrbotten och Lappland och hämta upp frityrolja från restauranger och gatukök, vilket sedan skickades till Norrköping för återvinning. Han köpte även upp pallar och pallkragar från företag med överskott och sålde vidare till företag som var i behov av dem.

Affärerna gick så bra att Anders våren 1992 beslutade sig för att avbryta studierna och återvända hem till Småland för att starta ett eget krag- och pallföretag. För att skaffa sig ett startkapital pantsatte han sitt kassettdäck hos sin storebror för 1500 kr och kunde därmed införskaffa sig sina första produkter. För att hålla nere sina privata utgifter bodde han hemma hos sina föräldrar och genom att själv sköta alla leveranser, med hjälp av ett släp han lånat av sin pappa, så lärde han känna företagarna och knöt allt fler kunder till sig.

1993 började Anders köpa nya kragar av en tillverkare i Lenhovda. Efter ett tag lät ägaren honom själv nita och montera kragar med maskinerna i hans lokaler på kvällar, nätter och helger, när personalen gått hem. Han fick på detta vis ner inköpspriset.

Efter ytterligare ett antal månader blev Anders erbjuden att köpa maskinerna för
120 000 kr med 6 månaders kredit, vilket räckte för att han skulle kunna betala utrustningen utan lån. Som lokal hyrde han först in sig i en gammal ladugård och därefter en skofabrik i Moheda.

1995 gick hans bror in som delägare på 20 % och företaget flyttades till dess nuvarande lokaler på Sjöuddens industriområde i Växjö. Ny borr- och nitmaskin införskaffades, personal anställdes och Anders började anlita åkerier istället för att själv köra ut alla leveranser.

Allt eftersom åren gått har fler maskiner köpts in och bytts ut, personal har anställts och lokalerna byggts ut. 2007 förvärvades företaget Promatek AB och fyra år senare ingicks delägarskap i bolaget Skrubo. Tack vare dessa båda företag så tillverkar vi idag såväl våra egna nitar, beslag och sprintar som pallkragsmaskiner inom koncernen.

Affärsidé

Att erbjuda små och stora företag runt om i världen träemballage av rätt kvalitet, i rätt tid, producerade till marknadens lägsta kostnad.

För detta behövs:

  • Kundfokus
  • Engagerad personal
  • Hög effektivitet, kvalitet och flexibilitet
  • Modern och effektiv produktionsanläggning

Pris

Tack vare stora inköp och en effektiv organisation har vi förmånliga fraktavtal och låga hanteringskostnader. Detta i kombination med vår toppmoderna maskinpark gör att vi kan erbjuda produkter av hög kvalitet till bra pris.


Kundfokus

Att ha kundfokus är oerhört viktigt. Vi lyssnar på våra kunders önskemål och anpassar vår maskinpark och organisation efter detta. Korta ledtider, snabba leveranser, hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser är något många värdesätter varför vi lägger stort fokus på detta.

Engagerad personal

Våra medarbetare är delaktiga i företagets utveckling och vi har ett mycket positivt företagsklimat. Organisationen är platt och vd:n Anders Danielsson drar sig inte för att själv hjälpa till i produktionen när det behövs.


Kvalitet

Vi använder enbart svenska råvaror av hög standard. Allt virke vi köper in är godkänt och behandlat enligt den internationella normen ISPM 15. Vi tillverkar såväl våra egna nitar som sprintar och beslag. Bra råvaror i kombination med engagerad personal och toppmodern produktionsutrustning gör att våra pallkragar håller mycket hög kvalitet.

Flexibilitet

Trots företagets storlek har vi bibehållit vår flexibilitet och kan med mycket kort varsel skicka emballage till kunder som är i akut behov samt anpassa oss till produktion som ligger utanför den normala standarden.


Modern och effektiv produktionsanläggning

En av fördelarna vi har gentemot våra konkurrenter är att vi som tidigare ägare av företaget Promatek AB kunnat skräddarsy och bygga våra egna maskiner. Detta gör att vi idag har en modern och effektiv produktionsanläggning.


Vision

Att uppfattas som en ledande, kundfokuserad och innovativ leverantör av träemballage.

Mänskliga rättigheter och arbetsmiljö

Vi har förbundit oss till nolltolerans mot oetiskt affärsbeteende och kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Vi har också åtagit oss att tillhandahålla en säker, respektfull och inkluderande arbetsmiljö för de anställda. Som ett steg i att säkerställa att vi uppfyller våra åtaganden så publicerar vi ett frågeformulär för möjligheten att kunna anmäla eventuella klagomål och synpunkter. Ladda ner, fyll i (anonymt om så önskas) och posta eller maila oss.

Företaget

Miljö

För varje paket med pallkragar du köper så sparar du ca 10 ton koldioxid! Vi på AD-Trä värnar om miljön och är stolta över att kunna erbjuda en produkt som i så hög grad bidrar till minskad koldioxidnivå i vår atmosfär. Största delen av växthuseffektens tilltagande och klimatuppvärmningen beror på koldioxid. Koldioxidhalten i atmosfären kan reduceras på två olika sätt: genom att minska utsläppen och genom att lagra koldioxid.


Allt vårt emballage består till största delen av trä. Varje kubikmeter trä som ersätter andra material minskar koldioxidutsläppen i atmosfären med i genomsnitt 1,1 ton. Lägg därtill de 0,9 ton koldioxid som lagras i träet, så sparar varje kubikmeter trä sammanlagt 2 ton koldioxid. Ett paket pallkragar (105 st) består av ungefär 5 kbm trä, vilket då alltså motsvarar 10 ton koldioxid.


1. Miljövänlig råvara


Trä är ett unikt material eftersom det både minskar utsläppen och lagrar koldioxid. Att producera och förädla trä är mycket energieffektivt till skillnad från till exempel aluminium eller plast.2. Lokala leverantörer


Genom att köpa virke och övriga råvaror på nära håll så håller vi nere på de extra kostnader och utsläpp som långa transporter medför.3. Optimalt lastplatsutnyttjande


Vid användning av pallkragar maximerar man utnyttjandet av lastutrymmet vid transport, vilket medför färre transporter och mindre koldioxidutsläpp. Med hjälp av pallar och pallkragar kan man nämligen bygga stapelbara lådor i optimal storlek för det gods som ska fraktas.4. Lång livslängd och återvinning


Den höga kvaliteten på råvarorna gör pallkragarna mycket hållbara. Genom att återanvända kragarna om och om igen så sparar du på miljön. När emballaget inte längre kan återanvändas, kan det förbrännas och förvandlas till energi. Mängden koldioxid som uppstår under förbränningen är inte större än den mängd som tidigare lagrats i träet, så att bränna trä är kolneutralt.


Kontakt

Medarbetare

Anders Danielsson

VD, säljare, produktionsansvarig

Tel. +46 (0)470-74 09 72
anders@ad-tra.se

Anna Åkerström

Ekonomi, order
Tel. +46 (0)470 74 09 78
anna@ad-tra.se

Per-Olof Danielsson

Delägare
Tel. +46 (0)470-74 09 70

Agnes Misztal

Löner, lev.reskontra
Tel. +46 (0)470-74 09 77
agnes@ad-tra.se

Besöksadress

Öppettider:

Måndag-torsdag 07:30-16:00

Fredag 07:30-14:30

Order

+46 (0)470-74 09 70

order@ad-tra.se

Övriga frågor

+46 (0)470-74 09 70

info@ad-tra.se